Шляхи патріотичного виховання учнів Бобрицької загальноосвітньої школи І ступеня «школи-родини»

Одним із основних завдань сучасної початкової освіти є виховання освіченої високоморальної особистості, яка поважає та цінить традиції та звичаї свого народу.

Характерна особливість життя нашого суспільства – це не лише падіння рівня матеріального виробництва, але і звуження освітніх і виховних цілей розвитку духовного багатства особистості і, перш за все, по формуванню її патріотичних, цивільних, етичних якостей.

На мою думку, спільною підставою нової ідеології (і основою виховання) сьогодні можуть виступити ідеї патріотизму і громадянськості.

Патріотизм — це діяльне ставлення до вітчизни, яке спирається на природний зв'язок людини з нею. Він виявляється у творчій праці, у зміцненні й захисті своєї державності, території, суспільного ладу. Природний зв'язок з батьківщиною — не лише і не стільки біологічна категорія, це швидше почуття, що виникає стихійно, без цілеспрямованого ідеологічного впливу.

Патріотичне виховання як педагогічна проблема у всі часи займала особливе місце не лише в духовному житті суспільства, але і у всіх сферах його діяльності – в ідеології, політиці, культурі, економіці і так далі. Ще Я. А. Коменський підкреслював, що патріотизм в людині виховується на ранніх стадіях становлення її як особистості: спочатку це любов до батьків, до свого будинку, місця, де вона народилася, а потім - до Вітчизни.

Патріотичне виховання особистості починається в родині. Родина як перше і специфічне середовище для дитини – є специфічною мікромоделлю суспільства, в якій вона освоює історію, духовну культуру, традиції народу, тут формується відношення дітей до праці, Вітчизни, людства. Серед цих цінностей на першому місці є ті, які відображають відношення дитини до своєї родини, родоводу, народу. Патріотичне виховання в крузі сім'ї починається з розповідей про близьких родичів, їх життєвий шлях.

На жаль, на сьогоднішній день існує ряд проблем пов’язаних із патріотичним вихованням в родинному колі. Центральною з них є проблема бездоглядності та сирітства при живих батьках. Особливо ця проблема стосується села, де багато батьків від’їжджають до великих міст у пошуках заробітки та лишають дітей на догляді у своїх батьків – дідусів та бабусь, яким самим потрібний неабиякий догляд. Отже в результаті дитина залишається одна в цьому світі, що частіше приводить до сирітства та виникненню дитячої злочинності.

Поширенню даних явищ сприяє відмовлення від колишніх і незрілість нових цінностей і норм, ріст соціальної напруженості населення і поляризація суспільства. Істотним фактором є також зміна відношення школи до виконання своїх виховних функцій і скорочення можливості батьків приділяти достатню увагу дітям.

Але сьогодні запропоновано вихід із цієї складної ситуації за допомогою організації діяльності на базі загальноосвітніх навчальних закладів "шкіл-родин".

У 2006 році відповідно до статті 36 Закону України "Про освіту" та статей 9, 37 Закону України "Про загальну середню освіту" та з метою забезпечення доступу до якісної початкової освіти учнів відповідного віку за місцем їх проживання було створено проект Положення про "школу-родину".

Згідно даного положення, «школа-родина» - це загальноосвітній навчальний заклад І ступеня з малою кількістю учнів, що створюється з урахуванням специфіки місцевості та демографічної ситуації для забезпечення доступу дітей відповідного віку до якісної початкової загальної середньої освіти за місцем їх проживання.

Прикладом вдалого поєднання школи та родини є Бобрицька ЗОШ «школа-родина» І ст., що розташована в с. Бобриці Києво-Святошинського району Київської області.

Даний навчальний заклад почав функціонувати ще в 30-ті роки ХХ ст.. З 2006 року Бобрицька ЗОШ І ст. має статус експериментального майданчика «школа-родина» (науковий керівник Алла Олексіївна Седеревічене завідуюча навчально-методичним кабінетом).

За основу діяльності «школи-родини» педагоги взяли особисто орієнтовану модель навчання, яка, на відмінну від традиційної авторитарної, спрямована на природо відповідні технології навчання, задоволення базових потреб дитини, соціалізацію особистості, підтримку учнів з різним рівнем навчальних можливостей, що дасть їм змогу виходити за межі програми з улюбленого предмета, працювати у власному режимі.

Педколектив поєднує зусилля сім’ї, школи та громади села для формування особистості свідомих, зрілих громадян, носіїв вищих духовних надбань українського народу.

Важливим аспектом є виховання патріотичного ставлення дітей до Вітчизни, виховання моральних та духовних цінностей в молодших школярів. Учні «школи-родини» не є учасниками таких дитячих організацій як «Козачата». Проте беруть активну участь у багатьох громадських заходах, що проходять у районному центрі, - проводять зустрічі з ветеранами війни і праці, історичні вікторини й конкурси, фестивалі козацької пісні. У селі створено народознавчий музей, де вже є козацька експозиція. Адже в далекому минулому саме козаками почала засновуватися Бобриця.

Як вже зазначалося в основу виховання патріотизму покладений принцип гуманізації освіти, що передбачає методологічну переорієнтацію процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості людини, індивідуально-диференційований, особистісно-орієнтований підхід до навчання оцінювання навчальних досягнень кожного учня. Реалізація даного підходу передбачає всебічний розвиток особистості учня, перш за все розвиток моральних та фізичних якостей. Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів - міцно і органічно засвоєних загальнолюдських і українських національних цінностей. Утвердження патріотизму та національної самосвідомості молоді, поглиблення процесу формування основ гуманістичного світогляду; пріоритетності високих моральних, культурних, національних та загальнолюдських цінностей, що сприятиме зміцненню духовної, моральної єдності суспільства.

Розглянемо шляхи патріотичного виховання учнів Бобрицької «школи-родини».

На базі школи проводяться зустрічі дітей із ветеранами війни та родичами загиблих. Організовано проекти «Слід на Землі» та «Бібліотечна година».

Під час зустрічей діти вивчають листи ветеранів. Так по слідах-похоронках воєнної пори через 33 роки після закінчення війни знайшли могилу свого дядька родичі Мелконяна А.К., а Оля, онучка Минки Д.Т., побачила в Бобриці могилу свого дідуся, та привезла сюди його правнуків Андрія та Володимира. Ілюстраціями бо бесіди служать портрети та фото з сімейних архівів, що розміщені на стенді «Пам’ятаймо».

В школі організовані години пам’яті загиблих воїнів «Слід на Землі». На яких учнями школи та вчителями вшановується пам’ять воїнів, які загинули на бобрицькій землі: Барваш Г.Є, Воробйов С.С., Тарасенко С.А., Мелконян, Тимошенко ще семеро невідомих.

Супроводжують дані бесіди виступи учнів в складі шкільного хору та колектив дорослих «Співучі голоси», які виконують пісні на вірші письменника-земляка Петра Макаровича Короля.

За принципом гуманізації освіти – національної спрямованості виховання, який передбачає формування у молоді національної свідомості, любові до України, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави; щороку учнями здійснюється догляд за могилою видатного воїна Вітчизняної війни В.О. Якубовського, проводяться дні скорботи та вшанування пам’яті 15 лютого та 9 травня.

Також, в липні 2010 року в Бобриці була проведена «бібліотечна година», головними учасниками якої були ветерани Великої Вітчизняної війни, а також вихованці «школи-родини». Під час розповідей ветеранів, діти прониклися тяжкою долею дітей-війни, що ризикували своїм життям для рятування своєї родини, села, Батьківщини. В рамках проведення бібліотечної години буди прочитані твори місцевого поета, члена спілки Письменників України Петра Макаровича Короля, що трагічно загинув 15 років тому. Його вірші сповнені синівської любові до Вітчизни, глибокої поваги до ветеранів війни, матерів, які втратили синів чи лишились вдовами. По закіченню бібліотечної години шкільний хор та хор Будинку культури «Співучі голоси» виконав пісні на слова П.М. Короля.

Необхідно відзначити, що основним завданням патріотичного виховання є виховання фізично розвиненої людини. Тому в рамках Бобрицької «школи-родини» діє модель "Школи сприяння здоров'ю". Державною програмою «Діти України» підкреслюється, що здоров'я підліткового покоління - це інтегрований покажчик суспільного розвитку. Тому формування здорового способу життя є обов'язковим завданням і умовою розвитку творчих здібностей учня та формування його як творчої особистості.

Програма «Школа сприяння здоров'ю» ураховує особливості діяльності освітнього закладу, ступінь завантаженості педагогічних та інших працівників школи. Одним з методів реалізації даної моделі в школі є дотримування рухового режиму дня: Піший похід до школи, ранкова зарядка, рухливі ігри на свіжому повітрі під час перерв, уроки фізкультури (3 години на тиждень), спортивна секція, заняття учнів у танцювальному гуртку, спортивна година на групі продовженого дня, піший похід додому - всі ці фактори впивають на розвиток фізично розвиненої особистості учнів.

Вчителі Кушнір В.П., Прокопенко Л.І., Корчак Л.І., Райзіх Є.А. працюють над проблемним питанням: «Якісна освіта молодшого школяра в умовах наближених до родинних та шляхи її забезпечення». Теорія і методика фізичного виховання й розвитку підростаючої особистості має бути переосмислена насамперед на філософсько-методологічному рівні. При цьому системоутворюючою одиницею для рефлексивного гуманітарного (а не природничонаукового) аналізу цього рівня виступає категорія «цінність здоров'я».

Безперечно, треба вказати на той факт, що із впливом патріотичного виховання в дітей «школи-родини» формується такі особистісні якості як відповідальність, чесніть, працьовитість, порідність, що в свою чергу впливає на дидактичний процес, на рівень сприймання навчального матеріалу та його засвоєння. Дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи, готовність до захисту Батьківщини, пошана до історичної пам'яті, любові до рідної культури, мови, національних свят і традицій, збереження та зміцнення власного здоров'я – ось основі завдання які ставлять перед собою вчителі та вихователі Бобрицької «школи-родини». На нашу думку створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання є запорукою гармонійного та здорового розвитку особистості дитини.

Директор школи В.П.Кушнір

26 січня 2010 року

Кiлькiсть переглядiв: 57